Logo_100

> CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS EXISTENTS

El Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de la eficiència energètica dels edificis, va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat nº89 (13/04/2013), essent voluntària la seva aplicació fins l’1 de juny de 2013.

A partir d’aquest moment, la presentació o posada en disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici segons correspongui, serà exigible pels contractes de compravenda o arrendament a partir d’aquesta data.

La certificació té una validesa de 10 anys, on després s’haurà de renovar. També es pot renovar abans si en l’habitatge o l’edifici s’han realitzat millores, i voluntàriament es vol reflectir en el certificat.

QUINS EDIFICIS TENEN L’OBLIGACIÓ DE TENIR UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

a) Els edificis o parts d’edificis de nova construcció.
b) Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari, sempre que no disposin d’un certificat en vigor.
c) Els edificis o parts d’edificis en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

Documentació:

Reial Decret 235/2013 [PDF – 275 KB] 

Metodologia de càlcul [PDF – 48 KB]

Model d’etiqueta [PDF – 495 KB]

Model de certificat [PDF – 271 KB]

Et_Certificacio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols obtenir la certificació energètica del teu habitatge?

Ets propietari i necessites la certificació per poder llogar l’habitatge?

Necessites la certificació per poder vendre el teu habitatge?

Contacta i t’ajudarem!

Documentació i WEBS relacionades:

Foto13

 

 

Foto14

 

Foto15

 

VIÑAS I VILA ENGINYERS, S.C.P.
– C/ Sant Jordi, nº19 | 08500 – Vic (Barcelona) | 630763379 – 619753269 | Fax: 938890526 –