Logo_100 

> Necessites la certificació energètica del teu habitatge?
> Vols reduir el teu consum energètic?

slider imageslider imageslider imageslider image

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • Etiquetes d’eficiència energètica en habitatges existents
 • Qualificacions energètiques en edificis nous i existents
 • Estudis d’estalvi energètic
 • Avaluacions energètiques d’edificis

> CERTIFICACIONS ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS EXISTENTS

El Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per la certificació de la eficiència energètica dels edificis, va entrar en vigor el dia següent de la seva publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat nº89 (13/04/2013), essent voluntària la seva aplicació fins l’1 de juny de 2013. A partir d’aquest moment, la presentació o posada en disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici segons correspongui, serà exigible pels contractes de compravenda o arrendament a partir d’aquesta data.
Més informació

> ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Projectes i estudis d’energia solar tèrmica per a:

HABITATGES I VIVENDES

Producció de l’aigua calenta sanitària i suport en calefacció

USOS RAMADERS I AGRÍCOLES

Producció de l’aigua calenta pel suport de les plaques calefactores en granges porcines de mares, aigua calenta per netejes, etc…

USOS INDUSTRIALS

Producció de l’aigua calenta pel suport de les necessitats industrials que requereixi el procés i aigua calenta sanitària.
Els estudis consten de:

 • Estudi de les necessitats calorífiques
 • Càlcul del nombre de plaques solars
 • Dimensionament dels components de la instal·lació
 • Plànols de la instal·lació

> ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Projectes i estudis d’energia solar Fotovoltaica

 • Instal·lacions aïllades o connectades a xarxa
 • Estudi de la potència elèctrica necessària
 • Càlcul del nombre de plaques solars
 • Dimensionament dels components de la instal·lació
 • Legalització de la instal·lació elèctrica
 • Plànols de la instal·lació

Foto12 Placa_TubBuit Et_Certificacio
  Documentació i WEBS relacionades:
Foto13    
Foto14  
Foto15  

VIÑAS I VILA ENGINYERS, S.C.P.
– C/ Sant Jordi, nº19 | 08500 – Vic (Barcelona) | 630763379 – 619753269 | Fax: 938890526 –